• Inicio Sugerir Modificar

Isuzu Yamada


 
Filmografía:
Kokushi Muso (Kokushi Muso) - 1931
Osaka Elegy (Osaka Elegy) - 1936
Sisters of the Gion (Sisters of the Gion) - 1936
The Lower Depths (The Lower Depths) - 1957
Tokyo Twilight (Tokyo Twilight) - 1957
Trono de sangre (Kumonosu-jo) - 1957
Yojimbo, el mercenario (Yojimbo) - 1961


 

 
CANAL COMPRAS