• Inicio Sugerir Modificar

Nagisa Oshima


Fecha de nacimiento: 31/3/1932
 
Filmografía:
El ahorcamiento / Death by Hanging (Koshikei) - 1968
Music for the Movies: Toru Takemitsu (Music for the Movies: Toru Takemitsu) - 1994
 
Dirección:
Ai to kibo no machi / A Town of Love and Hope (Ai to kibo no machi) - 1959
Historias crueles de juventud (Seishun Zankoku Monogatari) - 1960
Nihon no yoru to kiri / Night and Fog in Japan (Nihon no yoru to kiri) - 1960
El entierro del sol (Taiyo no hakaba / The Sun's Burial) - 1960
La presa (Shiiku / The catch) - 1961
Kori no naka no seishun (Kori no naka no seishun) - 1962
El rebelde (Amakusa Shiro tokisada) - 1962
The Forgotten Army (The Forgotten Army) - 1963
Aisurebakoso (Aisurebakoso) - 1964
Aogeba totoshi (Aogeba totoshi) - 1964
Aru kokutetsu-jomuin (Aru kokutetsu-jomuin) - 1964
Aija no akebono (Aija no akebono) - 1964
Seishun no hi (Seishun no hi) - 1964
Hankotsu no toride (Hankotsu no toride) - 1964
Los placeres de la carne (Etsuraku / The Pleasures of the Flesh) - 1965
Gyosen sonansu (Gyosen sonansu) - 1965
Diario de Yumbogi (Yunbogi no nikki) - 1965
Violencia a pleno sol (Hakuchu no torima / Violence at noon) - 1966
Japanese Summer: Double Suicide (Muri shinjû: Nihon no natsu) - 1967
Tratado sobre canciones japonesas obscenas (Nihon shunka-ko) - 1967
Tales of Ninja (Ninja bugei-cho) - 1967
Canta una Cancion Erotica - 1967
The Pacific War (The Pacific War) - 1968
Tres borrachos resucitados (Kaette kita yopparai) - 1968
El ahorcamiento / Death by Hanging (Koshikei) - 1968
Diario de un ladrón de Shinjuku (Shinjuku dorobo nikki) - 1968
Mo-taku-to to bunka daikakumei (Mo-taku-to to bunka daikakumei) - 1969
El muchacho (Shonen) - 1969
The Man Who Left His Will on Film (The Man Who Left His Will on Film) - 1970
Murió después de la guerra (Tokyo senso sengo hiwa) - 1970
The Ceremony (The Ceremony) - 1971
La Ceremonia (Gishiki) - 1971
Joi! Bangla (Joi! Bangla) - 1972
Hermana de verano (Natsu no imoto) - 1972
Kyojin-gun (Kyojin-gun) - 1972
Goze: Momoku no onna-tabigeinin (Goze: Momoku no onna-tabigeinin) - 1972
Bengal no chichi laman (Bengal no chichi laman) - 1973
Ikiteiru nihonkai-kaisen (Ikiteiru nihonkai-kaisen) - 1975
El imperio de los sentidos (Ai no corrida) - 1976
Ikiteiru umi no bohyo (Ikiteiru umi no bohyo) - 1976
Ikiteiru gyokusai no shima (Ikiteiru gyokusai no shima) - 1976
Denki mo-taku-to (Denki mo-taku-to) - 1976
Ogon no daichi Bengal (Ogon no daichi Bengal) - 1976
Yokoi shoichi: guamu-to 28 nen no nazo o ou (Yokoi shoichi: guamu-to 28 nen no nazo o ou) - 1977
Shisha wa itsumademo wakai (Shisha wa itsumademo wakai) - 1977
Empire of Passion (Empire of Passion) - 1978
In the Realm of Passion (In the Realm of Passion) - 1978
Feliz Navidad, Mr. Lawrence (Merry Christmas, Mr. Lawrence) - 1983
Max, mi amor (Max mon amour) - 1986
Kyoto, My Mother's Place (Kyoto, My Mother's Place) - 1991
Gohatto / Tabú (Gohatto / Taboo) - 1999
 
Guión:
Ai to kibo no machi / A Town of Love and Hope (Ai to kibo no machi) - 1959
Historias crueles de juventud (Seishun Zankoku Monogatari) - 1960
Nihon no yoru to kiri / Night and Fog in Japan (Nihon no yoru to kiri) - 1960
El rebelde (Amakusa Shiro tokisada) - 1962
Los placeres de la carne (Etsuraku / The Pleasures of the Flesh) - 1965
Diario de Yumbogi (Yunbogi no nikki) - 1965
Tratado sobre canciones japonesas obscenas (Nihon shunka-ko) - 1967
Japanese Summer: Double Suicide (Muri shinjû: Nihon no natsu) - 1967
Tales of Ninja (Ninja bugei-cho) - 1967
El ahorcamiento / Death by Hanging (Koshikei) - 1968
Diario de un ladrón de Shinjuku (Shinjuku dorobo nikki) - 1968
Tres borrachos resucitados (Kaette kita yopparai) - 1968
The Ceremony (The Ceremony) - 1971
Hermana de verano (Natsu no imoto) - 1972
El imperio de los sentidos (Ai no corrida) - 1976
Empire of Passion (Empire of Passion) - 1978
Feliz Navidad, Mr. Lawrence (Merry Christmas, Mr. Lawrence) - 1983
Max, mi amor (Max mon amour) - 1986
Kyoto, My Mother's Place (Kyoto, My Mother's Place) - 1991
Gohatto / Tabú (Gohatto / Taboo) - 1999


 

 
CANAL COMPRAS