• Inicio Sugerir Modificar

Kenny Bee


 
Filmografía:
To Err is Human (To Err is Human)
Mainland Dundee (Mainland Dundee)
A Fishy Story (A Fishy Story) - 1913
Jiu shi liu liu de ta / Cute Girl (Jiu shi liu liu de ta / Cute Girl) - 1980
Blind of love (Feng er ti ta cai) - 1981
Green, green grass of home (Zai na he pan qing cao qing) - 1983
Shanghai Blues (Shang Hai zhi yen) - 1984
100 Ways To Murder Your Wife (100 Ways To Murder Your Wife) - 1986
My Heart Is That Eternal Rose (My Heart Is That Eternal Rose) - 1987
Saviour of the Soul (Saviour of the Soul) - 1992
Royal Tramp (Royal Tramp) - 1992
Mary from Beijing (Mary from Beijing) - 1992
Rose, Rose I Love You (Rose, Rose I Love You) - 1993
Moon Warriors (Moon Warriors) - 1993
The Eagle Shooting Heroes (The Eagle Shooting Heroes) - 1993
 
Dirección:
100 Ways To Murder Your Wife (100 Ways To Murder Your Wife) - 1986


 

 
CANAL COMPRAS